مسئول واحد حفظ نباتات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز گفت: جلوگيري از عرضه آفت‌كش هاي  تقلبي و مبارزه با سودجويان عرصه سموم غير مجاز نه‌تنها از هدررفت سرمايه‌هاي مادي كشاورزان جلوگيري مي‌نمايد بلكه در حفظ سلامت مردم و محيط زيست بسيار موثر است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز، زهرا مستفیضی افزود: سموم توليد داخل بايد داراي نشان و شماره تماس كارخانه و در صورت خارجی بودن نیز درج نشاني و شماره تماس شركت وارد كننده الزامي است .

او تاکیدکرد: تهيه سموم باید از مراكز و فروشگاه هاي معتبر صورت‌گیرد كه داراي پروانه تاسيس ، "پروانه اشتغال به كار دارای اعتبار" مسئول فني از سازمان نظام مهندسي و منابع طبيعي استان و جواز كسب معتبر باشند.

به‌گفته وی؛ کشاورزان در هنگام خريد هر نوع سم ابتدا تاريخ توليد و انقضا، شماره ثبت و شماره پروانه آنرا بررسی و در صورت خدشه داربودن اين اعداد و شماره‌ها از خريد آن اجتناب کنند .

مستفیضی اظهارکرد: براي تشخيص سم تقلبي مي توان قوطي سم را مقابل نور گرفته و رنگ آن را مشاهده كرد؛ سم خالص بايد غليظ و كدر باشد وگرنه درصد خلوص آن كم است.

این کارشناس مسئول ابرازکرد: در صورت وجود هر گونه سوراخ روي پلمپ قوطی سم، ضمن اطلاع به فروشنده، از خريد آن خودداري شود زيرا ممكن است با جايگزين كردن آب به جاي سم، درصد خلوص آن را پايين بياورند.

وی تصریح‌کرد: بعضي از سموم در بين گياهان و دام نام مشترك دارند؛ مثلا هم  ديازينون گياهي وجود دارد و هم دامي و يا بعضي از كنه كش ها  و لذا بايد توجه داشت که سم حتما گياهي باشد؛ در غير اين صورت خسارت جبران ناپذيري به باغ يا مزرعه وارد خواهد شد.

 مسئول واحد حفظ نباتات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز گوشزدکرد: هميشه ارزان خريدن يا گران خريدن دليل بر كيفبت کم یا بالاي سم نيست بلکه بايد توجه داشت، سم باكيفيت را زیر نظر كارشناسان كشاورزي خريداري‌كرد.

وی هشدارداد: سم در مقدار مشخص شده بايد مصرف شود؛ خود تجويزي و استفاده بدون نظر كارشناس ممكن است باعث مقاومت آفات به سم شود.