مدیریت جهاد کشاورزی

مسئول اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز گفت: در تاریخ 30 دی‌ماه 1399 در دهگردشی گشت حفظ کاربری این اداره 5 فقره اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شد و اخطاریه های لازم داده شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کاورزی شهرستان نی‌ریز، مجتبی شعاع تصریح‌کرد: این ساخت‌وسازهای غیرمجاز در زمین‌های دیمکاری بخش مرکزی انجام شده است.

وی با هشدار مجدد در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تاکیدکرد: بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاریری زمین‌های کشاورزی هرگونه تغییر کاربری در زمین‌های کشاورزی باید با مجوز جهادکشاورزی انجام شود، درغیراینصورت با هماهنگی دادستان و بسته به تخلف صورت گرفته جریمه و تخریب ساختمان را به‌دنبال خواهد داشت.مسئول اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز گفت: جلسه هم‌اندیشی جهاد کشاورزی با ادارات منابع‌ آب و منابع ‌طبیعی در تاریخ 29 دی‌ماه 1399 و با حضور روسای این ادارات و علیرضا بصیری مدیر جهاد کشاورزی  شهرستان نی‌ریز در محل اداره منابع آب تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز، مجتبی شعاع افزود: در این جلسه درباره مدارک مورد نیاز و چگونگی تهیه نقشه زمین‌های تحت شرب و وظایف نقشه برداران، اهمیت رعایت حریم قنوات و کانال های آبرسانی در هنگام ایجاد مستحدثات و همچنین تشریک مساعی در حفظ کاربری زمین‎‌های کشاورزی، این ودیعه های الهی، گفتگو و تصمیمات لازم گرفته شد.فرهاد طهماسبی نماینده مردم نی‌ریز در مجلس شورای اسلامی به‌همراه مراد هدایت سرپرست فرمانداری وعلیرضا بصیری مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز از بخش کشاورزی مناطق مشکان و قطرویه بازدیدکرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز، در این بازدید که روز جمعه مورخ 26 دی‌ماه 1399 انجام‌شد ابتدا با حضور محسن طبری بخشدار پشتکوه و جهانبخش رستگار سرپرست مرکز جهادکشاورزی مشکان از گلخانه های منطقه مشکان بازدید به‌عمل‌آمد و سپس با حضور نماینگان منتخب مردم و شورای شهر مشکان جلساتی برگزارشد.

در این جلسات درباره صدور اسناد کشاورزی به‌ویژه گلخانه‌ها، جاده بین مزارع و احداث حوضچه تغذیه مصنوعی بحث و تبادل نظرشد.

در ادامه طهماسبی با هیئت همراه به بخش قطرویه رفتند و با حضور برومند بخشدار قطرویه، صنف رانندگان و اعضای شورای شهردرخصوص مسائل و مشکلات آن بخش نیز رایزنی شد.  کارشناس حفظ کاربری اداره امور اراضی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز از توقف سه فقره عملیات تغییر کاربری غیرمجاز، به‌صورت ایجاد ساختمان ویلایی، در مناطق موسوم به "کوه‌های قبله" و "پلنگان" خبرداد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز، حمیدرضا عربی افزود: در دهگردشی گشت حفظ کاربری که امروز، 29 دی‌ماه 1399، انجام گرفت ضمن توقف عملیات و صدور اخطاریه، طبق تبصره 2 ماده 10، ادوات بنایی نیز توقیف‌شد.

وی تاکیدکرد: براساس قانون حفظ کاربری صاحبان زمین‌های کشاورزی قبل از هرگونه اقدام به ساخت و ساز می‌باید با مراجعه به جهادکشاورزی نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدام نمایند.با حضور معاون فنی  و مسئول حفظ‌نباتات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز از مزارع گندم منطقه دهچاه بازدید شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز، مسئول حفظ نباتات این مدیریت با اعلام این مطلب گفت: در این بازدید مقررشد که کلاس‌های آموزشی ویژه کشاورزان درباره زمان مناسب مبارزه با علف های هرز و انواع سموم مناسب برگزارشود.

به گفته زهرا مستفیضی؛ همچنین قرارشد که سطوح خسارت سرمازدگی در اولین فرصت گزارش تا تصمیمات لازم گرفته‌شود.زیر مجموعه ها