معاون فنی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز گفت: رطوبت نسبی گلخانه نقش تعیین کننده ای در کمیت و کیفیت محصول و کنترل آفت و بیماری ها دارد که میزان آن برای محصولات و مناطق مختلف متفاوت است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز، محمدرضا ایزدپناه تصریح کرد: رطوبت نسبی کم و دمای زیاد باعث ریزش گل و میوه ها و همچنین رطوبت نسبی زیاد و دمای کم باعث ایجاد گسترش بیماری های قارچی می شود بنابراین ایجاد توازن بین دما و رطوبت سنج در گلخانه ها الزامی است.

وی افزود: در روزهای بارانی که رطوبت گلخانه بیشتر است بهتر است سم پاشی و کوددهی به صورت محلول پاشی انجام نشود  و همچنین از هرس گیاهانی مثل گوجه فرنگی خودداری شود تا احتمال ایجاد و گسترش کپک خاکستری کاهش یابد.