مدیریت جهاد کشاورزی

روز دوشنبه سیزدهم بهمن ماه جلسه مدیریت بحران شهرستان بختگان به ریاست کاظمی سرپرست فرمانداری ،مراد صحت نیا سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی و دیگر اعضای ستاد مدیریت بحران ، با موضوع پیشگیری از ویروس کرونا و اماده باش جهت مقابله با ورود ملخ صحرایی به حوزه شهرستان و جلوگیری از خسارتهای احتمالی در سالن جلسات فرمانداری تشکیل گردید.در این جلسه صحت نیا  در خصوص ملخ صحرایی وآمادگی مدیریت
 جهاد کشاورزی و مراکز تابعه  جهت مبارزه احتمالی با این پدیده  به بیان توضیحاتی پرداختند.
در ادامه این جلسه، کاظمی اظهار داشت: کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان قبل از وقوع بحران تمهیدات لازم را اتخاذ نموده و همکاری لازم را با یکدیگر داشته باشند .