مسئول حفظ نباتات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز در خصوص مبارزه با آفت پسیل پسته گفت: وجود سرمای پاییزه یکی از عوامل تعیین‌کننده در مقابله با این آفت است.

 

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز، زهرا مستفیضی تصریح‌کرد: در مناطقی که برگ‌ها دچار سرمازدگی شده‌اند و نیز در مناطقی که برگ‌ها دچار سرمازدگی نشده‌اند اما وقتی به برگ آرام ضربه می زنیم از شاخه جدا می شود؛ نیازی به مبارزه شیمیایی نیست.

وی افزود: در مناطقی که برگ سالم بوده و محکم به شاخه چسبیده است؛ در صورتی که انتهای بدن پوره های پسیل شکرک دیده شود که نشان از فعالیت و تغذیه آنها است؛ نیاز به مبارزه شیمیایی می‌باشد.

او خاطرنشان‌کرد: فعالیت و تغذیه پوره‌ها در دمای زیر ۱۵ درجه سانتی‌گراد به شدت کم و در دمای زیر ۱۰ درجه سانتی‌گراد عملا متوقف می‌شود.

مستفیضی تاکیدکرد: در صورت لزوم مبارزه، با توجه به میزان فعالیت کم پوره‌های پسیل در این زمان از سال و همچنین حفظ جمعیت حشرات مفید حتما می‌باید از سموم کم خطر و یا شوینده‌هایی چون صابون‌های سم‌پاشی و ریکا استفاده شود.