مسئول واحد مخاطرات مديريت جهادكشاورزي شهرستان ني‌ريزگفت:  طوفان بالغ بر 43ميليارد ريال به باغ‌هاي گردو و زردآلوي منطقه مشكان ني‌ريز خسارت‌زد.

به گزارش روابط عمومي مديريت جهادكشاورزي شهرستان ني‌ريز، *زهره صداقت‌كيش* تصريح‌كرد: وزش بادشديد در پنجم خردادماه 1400 به‌ 165 هكتارگردو و 100 هكتار زردآلو آسيب واردكرد.

به‌گفته وي؛ براساس بازديد و نظر كارشناسان، 13ميليارد و 200ميليون ريال به باغ‌هاي گردو و 30 ميليارد ريال به باغ‌هاي زردآلو خسارت واردشده است.

سطح زيركشت گردو و زردآلوي  شهرستان ني‌ريز به‌ترتيب 200 و 278 هكتاراست.