مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز از آغاز برداشت جو از 703 هکتار مزارع این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز، علیرضا بصیری گفت: برداشت جو این شهرستان ازسوم خرداد ماه آغاز شده است و تا  هفته اول تیرماه ادامه دارد.

او با بیان اینکه متوسط برداشت جو در هر هکتار حدود 3.5 تن در هکتار است افزود: پیش‌بینی می‌شود بیش  از2436 تن محصول جو در این شهرستان برداشت شود.

به گفته وی؛ قیمت خرید تضمینی جو در سال زراعی جاری 23هزار و 798  ریال اعلام شده است.