مسئول اداره اموراراضی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز گفت: در راستای اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، جلسه کارگروه رفع تداخلات نی‌ریز برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز، مجتبی شعاع تصریح‌کرد: به منظور هم اندیشی و تشریح اقداماتی که تاکنون در خصوص رفع تداخلات پلاک موسوم به فتح آباد انجام شده است و همچنین  بررسی نقشه های  تجمیعی  پلاک مذکور، این جلسه با حضور همه اعضاء کار گروه شهرستانی شامل ادارات اموراراضی، منابع طبیعی، امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک در محل این مدیریت برگزار شد.

دبیر کارگروه رفع تداخلات خاطرنشان‌کرد: در صورت نهایی شدن این مهم، تثبیت مالکیت ها و ارتقای بهره وری هر چه بیشتر مالکان اراضی را شاهد خواهیم بود.