دمای پایین یکی از مهمترین تنش­های غیر زنده برای گیاهان محسوب‌شده که با تاثیر بر برخی از فرآیندهای حیاتی گیاه سبب اختلال بر رشد و نمو آن می­‌شود؛ گیاهان مختلف مقاومت متفاوتی را نسبت به شرایط دمایی پایین از خود بروز می­‌دهند و  از طرفی هر گیاه با توجه به مرحله رشد، تحمل متفاوتی را نشان می دهد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز، کارشناس واحد باغبانی این مدیریت تصریح‌کرد: تنش دمایی به دو صورت تنش سرمازدگی ناشی از دمای پایین (کاهش دما تا صفر درجه سانتی گراد) و تنش یخ­زدگی (دمای پایین­تر از صفر درجه سانتی گراد) رخ می دهد و با تغذیه گیاهی مناسب و مطلوب می­‌توان تا حد قابل قبولی خسارت سرمازدگی و یخ­زدگی را کاهش داد.

نجمه فدایی افزود: استفاده از کودهای پتاسه به‌صورت کود آبیاری یا محلول‌پاشی در پاییز و حداقل سه روز قبل از بروز خسارت سرما نقش مهمی در کاهش خسارت سرمازدگی دارد.

وی خاطرنشان‌کرد: اسیدهای آمینه پتاسیمی و برخی از عناصر ریز مغذی از جمله روی و منگنز از تنش­های یخ‌­زدگی و سرمازدگی جلوگیری می­‌کنند و باعث افزایش شیره سلولی شده به کریستال­های یخ می چسبند؛ اجازه رشد به کریستال­های یخ را نمی­‌دهند و همچنین پتاسیم، فرآیند انتقال قند از برگ به سلول را انجام می‌دهد که باعث غلیظ شدن شیره شده و از یخ زدگی جلوگیری می­‌کند.

او اضافه‌کرد: کودهای حاوی جلبک ­های دریایی به دلیل دارا بودن "منابع آلی و سهل الجذب" از عناصر مورد نیاز گیاه، هورمون­های گیاهی مثل اکسین­ها و سیتوکینین­ها و همچنین بتائین­ها  نقش مهمی را در افزایش مقاومت گیاه به تنش یخ زدگی ایفا می­‌کنند.

فدایی در پایان با اشاره به اینکه "در درختانی که گلهای آنها باز شده است و در اوج گل‌دهی هستند باید از انجام دادن هر گونه محلول‌پاشی خودداری نمود" اظهارکرد: محلول پاشی ترکیبات حاوی اسیدهای آمینه پتاسیمی و جلبک­های دریایی 2 تا 3 روز قبل از بروز سرمازدگی در کاهش خسارت سرمازدگی  بسیار موثراست.