مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز گفت: بردهی انجیرستان های این شهرستان در سطحی بالغ بر 5000 هکتار از خرداد ماه شروع شده است و تا تیرماه ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز، علیرضا بصیری با اشاره به اینکه نی ریز یکی از قطب های تولید انجیر استان و کشور را داراست؛ تصریح‌کرد: ارقام گرده افشان موجود، دانه سفید، قاسمی(پوزدنبالی)، کوهکی، تومسجدی، خرمایی، ویل وحشی، شاه انجیری، دانه‌سبز، آتشی، فریدونی، آبگزی، فعل‌ سربسته و مهارلویی است که رقم های برانجیر استفاده شده در نی ریز بیشتر قاسمی و دانه سفید است و از شهرهای همجوار چون ایج و استهبان تامین می‌شود.

او ابرازکرد: « َبری » قابل استفاده و مفید است که زنبورگرده افشان(بلاستوفاگا) کافی و گرده مناسب برای تلقیح میوه‌های خوراکی داشته باشد؛ زرد، زیادرس و در هنگام لمس‌کردن سرد( سردخانه ای) نبوده و فاقد آفت زنبور نارنجی رنگ ترومیده باشد.

بصیری همچنین تاکیدکرد: در زمان گرده افشانی انجیر، باید دقت شود میوه ی بَر آسیب نبیند و کمترین فشار به آن وارد شده تا تلفات زنبور آن کم و در نتیجه با افزایش طول عمر آن فرصت و تعداد دفعات خروج زنبورها بیشتر شود.

به‌گفته وی؛ بر اساس تحقیقات صورت گرفته، قوطی‌های کاغذی جایگزین مناسبی برای قوطی‌های فلزی هستند و دمای مناسب گرده افشانی هفده تا بیست و هفت درجه سانتی‌گراد است؛ در اوج گرما از بردهی باید خودداری شود و اگر دما به 36 درجه سانتی‌گراد برسد طول عمر زنبور به یک ساعت کاهش خواهدیافت.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز در پایان افزود:  میوه های درخت برانجیر غیر خوراکی و دارای گل های نر و ماده هستند؛ درخت گرده افشان در سال، معمولاً سه محصول پاییزه زمستانه و بهاره تولید می‌کند که زنبورهای میوه بهاره از آن خارج شده و به دنبال محصول پاییزه برای تخم‌گذاری می‌گردند که به طور ناخواسته وارد میوه انجیرخوراکی شده و عمل گرده افشانی را انجام می‌دهند.