مدير جهاد كشاورزي شهرستان ني ريز از آغاز برداشت جو از 550 هكتار مزارع اين شهرستان خبرداد.

به گزارش روابط عمومي مديريت جهادكشاورزي شهرستان ني ريز، عليرضا بصيري گفت:  کار برداشت، از دوازدهم خردادماه آغاز شده است و تا  نيمه اول تيرماه ادامه دارد.

به‌گفته وي؛ متوسط برداشت جو حدود 3.5 تن در هکتار است و پيش‌بيني مي‌شود؛ 2000 تن محصول جو در اين شهرستان برداشت شود.

بصیری افزود: بيشتر ارقام کشت شده جو در سال زراعي جاري، "نصرت" و "ريحان‌3" هستند.