مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز از آغاز برداشت ذرت علوفه‌ای در سطح 88  هکتار از مزارع این شهرستان خبرداد.

به گزارش روابط عمومي مديريت جهادكشاورزي شهرستان ني‌ريز ، علیرضا بصیری گفت: برداشت این محصول از هفتم مهرماه آغاز شده است و تا اواخر این ماه ادامه ‌دارد.

وی با بیان اینکه متوسط برداشت ذرت علوفه‌ای در هر هکتار حدود 50 تن است، افزود: پیش‌بینی می‌شود قریب به 4400  تن  از این محصول برداشت شود.

بصیری با اشاره به اینکه بازارهای هدف ذرت سیلویی دامداری‌های شهرستان نی ریز، استان های کرمان و یزد هستند؛ تصریح کرد: در سال زراعی 1402 -1401 در شهرستان، 59 هکتار ذرت دانه ای نیز کشت شده است که برداشت آن در اوائل آبان ماه آغاز می شود و انتظار می رود با عملکرد 8 تن در هکتار،  میزان  472 تن تولید و روانه بازار مصرف شود.