مسئول واحد باغبانی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز بر لزوم  آبشویی باغ‌های پسته در فصل پاییز و زمستان تاکیدکرد و گفت:  مناسب ترین زمان بررسی تغییرات شوری خاک، فصل پاییز و از طریق نمونه برداری و آنالیز خاک است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز، سعید ضیغمی افزود: بعد از خزان کامل درخت می توان آبشویی را شروع کرد و برای اثرگذاری مطلوب، بهتر است قبل از آبشویی، زمین را به اصطلاح ریپر بزنند و تا اواخر بهمن آبشویی را تمام کنند.

وی اظهاركرد: آبیاری سنگین علاوه بر اینکه نمک‌ها را از ناحیه توسعه ریشه خارج کرده و پایین می‌برد، ذخیره آبی خوبی هم زیر ریشه ایجاد می‌کند که در فصل گرم سال می‌تواند نیاز درخت را تأمین کند.

او تصریح‌کرد: هرچه آب شورتر و خاک رسی‌تر باشد آبیاری سنگین اهمیت بیشتری دارد و در مناطق کم آب، در پاییز و زمستان فقط یک نوبت آبیاری سنگین می‌باید انجام شود.