مسئول واحد باغبانی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز گفت:  طرح توسعه تولید در محیط های کنترل شده از مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و اولويت نخست برنامه‌هاي سازمان جهاد کشاورزی فارس است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جادکشاورزی شهرستان نی ریز، سعید ضیغمی با اشاره به بحران آب و ضرورت انجام كشت‌هاي گلخانه‌اي با هدف بهره‌وري بهينه از منابع محدود آب، ايجاد اشتغال و توليد پايدار افزود: انتقال 80هزار هكتار سبزي و صيفي فضاي باز استان به 7000 هكتار محيط كنترل شده (گلخانه و سایبان) درقالب برنامه‌هاي ششم و هفتم توسعه و در بازه زمانی 1395 تا 1404 پیش‌بيني شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: به منظور تحقق  اهداف كمي این طرح، توسعه 1000 هكتارگلخانه و سايبان در سال جاري پيش‌بيني شده، که سهم شهرستان نی‌ریز 101.5 هکتار می‌باشد.

ضیغمی در پایان تصریح کرد:  سایبان‌ها يا گلخانه‌هاي ارزان قيمت علاوه بر مناطق گرمسيري در ساير اقليم‌ها نيز براي كاهش مصرف آب، جلوگيري از آفتاب سوختگي و خسارت تگرگ در انواع محصولات شامل درختان ميوه، توليد نشاء و نهال، توليد انواع سبزي، صيفي،گل و گياهان زينتي ، توت فرنگي و  نيز قابل اجراست.