مسئول واحد باغبانی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز گفت: در راستای اجرایی کردن اهداف و سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی توسعه گلخانه‌های کوچک مقیاس، با هدف افزایش سطح زیر کشت و تولید محصولات سبزی و صیفی در تمام فصول، در دستور کار قرار گرفته است.

    به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز، سعید ضیغمی افزود: به منظور صدورمجوز پروانه تاسیس و بهره‌برداری گلخانه کوچک مقیاس، مساحت گلخانه باید کمتر از ۳۰۰ مترمربع و درحوزه منطقه سکونت متقاضیان و محدوده شهر، شهرک و روستا بوده و متقاضی به آب و گاز نیز دسترسی داشته باشد.

    وی با اشاره به استفاده  از فضای حداقلی برای  برداشت حداکثر محصول در این طرح خاطرنشان کرد: احداث گلخانه‌های کوچک مقیاس ضمن اصلاح الگوی کشت، فرصتی مناسب برای اشتغالزایی درروستا‌ها بوده و زمینه ایجاد شرایط مناسب رشد برای محصولات زراعی مختلف، افزایش تولید و کیفیت محصولات و درآمدزایی بیشتر برای روستائیان را فراهم می‌کند. 

    ضیغمی در پایان اظهارکرد: تاکنون تعداد 23 فقره مجوز به مساحت 6177 متر مربع شامل 19 پروانه تاسیس به مساحت 5333 متر مربع و 3 پروانه بهره برداری به مساحت 844 متر مربع در شهرستان نی ریز صادر شده است.