مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز از  تولید 400 تن فلفل دلمه رنگی از سطح 40هزار مترمربع گلخانه‌های شهرستان خبرداد.

به گزارش روابط‌عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز، علیرضا بصیری گفت: با توجه به بازارپسندی و محبوبیت فلفل دلمه‌ای گلخانه‌ای،90 درصد محصول تولیدی (350 تن)، درجه یک بوده که به کشور‌های حوزه خلیج فارس و روسیه صادر و بقیه در شهرستان مصرف می‌شود.

وی هدف از توسعه گلخانه‌ها را کاهش مصرف آب و انرژی دانست و تصریح‌کرد: مصرف آب  برای این محصول در گلخانه نسبت به کشت در فضای باز ۷۰ درصد کاهش داشته است.

از ارقام عمده فلفل دلمه‌ای رنگی می توان به ماسیلیا، نیروین و  HZاسپانیا  اشاره نمود.