مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز از برگزاری پانزدهمین جلسه کارگروه رفع تداخلات زمین‌های کشاورزی این شهرستان خبرداد.

به گزارش روابط‌عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز، علیرضا بصیری گفت: در این جلسه 12 پلاک مصوب شده درکمیسیون رفع تداخلات استان، بررسی و  مقررشد که در سامانه حدنگاری اداره ثبت اسناد و املاک  بارگذاری و سپس با همکاری اداره منابع طبیعی، نسبت به جانمایی پلاک‌های مذکور و اصلاح سطح مستثنیات اقدام نماید.

رئیس کارگروه رفع تداخلات شهرستان در ادامه افزود: بررسی 49 پلاک مشمول قانون رفع تداخلات در دستور کار است و ادارات مربوط  می‌باید نسبت به ارائه مستندات پلاک‌های مورد بررسی  به کارگروه تسریع نمایند.