سرپرست اداره فنی و زیر بنایی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز با اشاره به اینکه آبیاری نوین شامل بارانی ،موضعی و  کم فشار است، گفت:

پدیده ی شوری آب،سیل و تلاش برای نگهداری باغ ها باعث شده طرح های بهره وری بهینه از منابع آب به ویژه آبیاری کم فشار در شهرستان نی‌ریز با استقبال بهره برداران مواجه شود به‌طوری‌که در سال98 -1397 در سطح بیش از 710 هکتار آبیاری نوین با اعتبار دولتی 46هزار میلیون ریال اجرا شده است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز، سیداسماعیل جلالی افزود: با توجه به تجهیز 9850 هکتار از اراضی کشاورزی نی ریز به سیستم های مکانیزه آبیاری و حمایت بخش دولتی در پرداخت اعتبارات بلاعوض، اجرای آبیاری نوین که مهمترین اولویت بخش کشاورزی است نیز در سطح شهرستان روبه‌افزایش است.

وی در پایان متذکر شد: سهم بلاعوض دولتی به ازای هر هکتار برای سیستم های آبیاری موضعی 130، آبیاری کم فشار 58 و آبیاری بارانی 84 میلیون ریال است.