دبیر انجمن صنفی کارفرمایی انارکاران شهرستان نی‌ریز از برگزاری انتخابات این انجمن در چندروزه آینده خبرداد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز، منصور طاهری تصریح‌کرد: این انتخابات قراربود در 26 مهرماه انجام شود که به چهارم
آبان‌ماه 1400 موکول شد.

به‌گفته وی؛ انتخابات مذکور راس ساعت ده صبح و در محل نمازخانه مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز با نظارت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌‌شود و تمامی انارکاران این شهرستان مجاز به شرکت در آن هستند.

او خاطرنشان‌کرد: این انجمن با هدف ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی و تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی راه‌اندازی شده است.

طاهری یادآورشد: در مهرماه گذشته نیز انتخابات انجمن‌های صنفی محصولات انار و انجیر  با نظارت اداره صمت شهرستان برگزارشد.