معاون فنی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز گفت: باتوجه به پيش بيني هاي انجام شده توسط اداره كل هواشناسي كشور، از اول هفته آينده در كل استان شاهد كاهش محسوس دما هستيم كه تمامی محصولات زراعي و باغي در معرض خطر سرمازدگي خواهند بود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز، محمدرضا ایزدپناه در همین خصوص اظهارکرد: برداشت ميوه انار می‌باید در اولویت قرارگیرد و همچنین گلخانه‌داران ، مرغداران و زنبورداران نسبت به مرمت پوشش گلخانه ، سقف واحدتوليدي، سرويس دستگاههاي گرمايشي و محافظت اززنبورستان خود اقدامات لازم را انجام دهند.

  وی تاکیدکرد: بهره‌برداران باید سریعا  محصولات و  واحدهای توليدي خود را بیمه کنند تاريسك توليد را كاهش دهند و درصورت بروزخسارت احتمالي نسبت به اطلاع رساني به ارزيابان صندوق بيمه وكارشناسان مديريت جهادكشاورزي شهرستان به‌منظورارزيابي وبرآوردخسارت اقدام نمايند.