مدیر جهادکشاورزی شهرستان ني ريز گفت: برداشت زیتون از سطح 130 هکتار باغ‌های شهرستان آغاز شده است و پیش بینی می‌شود امسال بالغ بر 130 تن محصول تولید و روانه بازار مصرف شود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز، علیرضا بصیری تصریح‌کرد: ارقام غالب موجود در شهرستان، كنسرواليا، فيشمي، زرد زيتون وشيراز و طول دوره فصل رشد از اول بهار تا پايان تابستان است.

وی افزود: زمان برداشت زيتون كنسروي درشهريورماه وزيتون روغني در آبان‌ماه است که  80 درصد به‌منظور تهیه كنسرو برداشت می‌شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ني ريز خاطرنشان کرد: فرآوري برای كنسرو، روغن کشی و تهیه ترشي، با "سود" و "دستی" انجام و به شهرستان هاي اطراف از جمله فسا وسروستان ارسال می‌شود.

بصیری همچنین یادآورشد: عملیات باغی در قالب طرح اصلاح، بهسازی و توسعه باغ‌های زیتون همه‌ساله با تخصیص اعتبار دولتی در شهرستان انجام می‌شود که به‌ عنوان نمونه می‌توان به عملیات پیوند ، تغذیه و هرس اشاره کرد.