معاون مرکز تحقیقات انجیر استهبان گفت: به منظور کاهش خسارت سرمازدگی در نهال انجیر رقم سبز می‌باید حداکثر تا نیمه شهریورماه اقدام به مدیریت و کاهش دفعات آبیاری و افزایش مدت زمان دور آن نمود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز،  مسلم جعفری افزود: برای افزایش غلظت شیره سلولی گیاهی و مقابله با سرمازدگی بهتر است همراه با آخرین آبیاری تابستانه در نیمه شهریور‌ماه به هر اصله نهال بسته به سن و میزان رشد بین  پنجاه تا صد گرم کود سولوپتاس به صورت کود آبیاری داده شود.

وی خاطرنشان کرد: به‌منظور پوشاندن نهال‌های انجیر بهتر است از برگ‌های نخل که قبلا با قارچ کش و حشره کش ضدعفونی شده‌اند استفاده و از پوشاندن نهال‌ها با پوشش‌های پلاستیکی خودداری شود.

جعفری تصریح‌کرد: در صورت عدم بارندگی پیشنهاد می‌شود که یک نوبت آبیاری مناسب در نیمه پاییز انجام شود.