کارشناس مرکز جهادکشاورزی مشکان نی ریز از احیاء دو هکتار باغ زردآلوخبرداد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز، جهانبخش رستگار گفت: در بازديدهاي ميداني انجام شده از باغ های منطقه در سال 1397 دو هكتار باغ زردآلو در منطقه چمن بيد  شناسایی شد که به مدت 10سال رهاشده  و به محل چرای دام ها تبدیل شده بود.

وی افزود: با توجه به شرايط آب و هوايي و پتانسيل هاي موجود توليد محصول در منطقه، با بازديدهاي مكرر، آموزش هاي چهره به چهره و توصيه هاي فني و عملي به متولي باغ مذكور به منظور احياي مجدد آن تلاش شد كه خوشبختانه نتيجه اين زحمات متقابل كارشناسان مركز و بهره بردار پس از چند سال به ثمر نشست و در حال حاضر باغ زردآلوي دو هكتاري كه در اجاره  علي عباسي است در سال جاري به عنوان باغ و توليد كننده نمونه زردآلوي خياري معرفي شده است.