مسئول واحد باغبانی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریزگفت: طرح اصلاح و احیا باغ های زیتون با اجرای عملیات هرس در سطح 10 هکتار از باغهای شهرستان در سال جاری انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز، سعید ضیغمی تصریح‌کرد: مفهوم هرس در زيتون فراتر از قطع شاخه هاي درختان است ودامنه وسيع‌تري از عمليات تنك كردن يا حذف اندام ها به روش معمول را شامل مي شود.

وی هدف از  هرس زیتون را ايجاد ساختار متعادل تاج و فرم دهي اصلي، كنترل اندازه درخت به‌منظور سهولت عمليات برداشت ، كم كردن رشد رويشي و تقويت فاز زايشي، ايجاد تنه و شاخه هاي قوي برای تحمل بار محصول در زمان باردهي و دوران توليد اقتصادي، تجديد سطح ميوه‌ده درخت و رسيدن به عملكرد بالا از نظر كمي و كيفي، ، ايجاد سهولت در كنترل آفات و بيماريها، جلوگيري از مسن شدن تاج و حذف شاخه هاي غيربارده و بالا بردن عمر اقتصادي باغ، جوان سازي درختان مسن و رها شده، ايجاد تعادل در قسمتهاي هوايي تاج و ريشه درخت و برقراري تعادل غذايي و ايجاد شرايط مناسب توليد ميوه عنوان‌کرد.

سطح زیر کشت زیتون شهرستان نی ریز 170 هکتار است.