مسئول اداره ترویج و آموزش کشاورزی  مدیریت جهادکشاورزی  شهرستان نی‌ریز گفت: بيماري "تنه‌تاك" باعث زردي و خشكيدگي باغهای انگور و بيشتر از طريق زخم هاي محل هرس منتقل مي ‌شود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز، مینا سنایی‌فرد تصریح‌کرد: در زمان خشكي هوا انتشار عوامل بيماري‌زا در تاكستان حدود نيم متر است اما متاسفانه در زمان بالا بودن رطوبت نسبي هوا قابليت انتشار يا جابجايي حدود  3 تا 15 متر را دارند.

به‌گفته وی؛ براي پيشگيري از شيوع این بيماري حداقل يك هفته قبل از بارندگی و 5 روز بعد از آخرين  بارندگي ،  باغداران می‌باید از هرس باغهای انگور پرهيز كنند.