مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز گفت: به‌مناسبت دهه فجر و با حضور مراد هدایت سرپرست فرمانداری، محسن طبری بخشدار پشتکوه، روسای مراکز جهادکشاورزی دهچاه و مشکان و جمعی از مسئولین ادارات شهرستان نی ریز "سیستم‌های آبیاری نوین موضعی و کم‌فشار" در منطقه بالاشهر مشکان بخش پشتکوه در 18 بهمن 1399  افتتاح‌شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز، علیرضا بصیری افزود: سطح اجرایی این طرح هفتاد هکتار(۵‌ هکتار موضعی و ۶۵ هکتار کم‌فشار) و با هزینه 5434میلیون ریال کمک بلاعوض دولتی و 800 میلیون ریال آورده شخصی به بهره برداری رسیده است.

به گفته وی؛ این پروژه 8 نفر اشتعال زایی مستقیم و غیر مستقیم ایجادکرده است.

او اظهارکرد: راندمان سیستم  موضعی ۸۵درصد و کم‌فشار‌ ۶۵درصد است.

بصیری تصریح‌کرد: این طرح از سال 1398 شروع شد و شرکت های طراح، مجری و ناظر آن به‌ترتیب ساماب‌تک‌سازه، سینا‌قطره و آب‌و‌خاک فارس بودند.

تاکنون 12هزارهکتار از اراضی کشاورزی شهرستان نی ریز به سیستم های نوین آبیاری مجهز شده اند.