مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز گفت: تنظیم مبایعه نامه توسط بنگاه های املاک برای زمین های کشاورزی بدون کسب مجوز از سازمان جهاد کشاورزی ممنوع  است و پیگرد قضایی را به دنبال دارد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز، علیرضا بصیری با اشاره به تاکید محمدمهدی قاسمی رییس سازمان جهادکشاورزی فارس در این خصوص، تصریح کرد: با توجه به سياست هاي خود اتكايي نظام و مسئولين وزارت جهاد كشاورزي در تامين امنيت غذايي و پيگيري هاي صورت گرفته در راستاي تعيين تكليف باغ شهر هاي احداث شده در سنوات گذشته و براساس مفاد قانون حفظ کاربری و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، هرگونه اقدام به منظور تفکیک، قطعه بندی و ساخت و ساز در زمین های کشاورزی  بدون کسب مجوز از سازمان جهاد کشاورزی ممنوع و برابر قانون با متخلفین برخورد خواهد شد.

به گفته وی؛ مقررشده است به منظور جلوگیری از ساخت و ساز و تغییر کاربری جدید، ضمن اطلاع رساني رسمي به مالكين زمین های کشاورزی، نسبت به نصب تابلو ممنوعيت ساخت وساز و هشدار به بنگاههاي املاك مستقر در آن مجموعه ها و اطراف آن، اقدام لازم صورت گیرد.

بصیری با اشاره به اطلاع رسانی های مکرر و کافی در این زمینه،  هشدارداد:  با توجه به اصل "رافع مسئوليت نبودن عدم آگاهي به قوانين"؛ هیچ گونه عذری از هیچ فرد، تشکل، شرکت و موسسه ای در این خصوص پذیرفتنی نیست.