مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز از  تخصیص 2میلیاردو 460میلیون ریال تسهیلات برای زراعتکاران نی ریزی در قالب کشاورزکارت  خبرداد و گفت:  این اعتبار در بخش زراعت بوده و به ترتیب اولویت فقط شامل کشت های کلزا، گندم و جو می شود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز، علیرضا بصیری با بیان اینکه تا کنون 102 نفر از کشاورزان شهرستان به شعب کشاورزی و سازمان جهادکشاورزی فارس برای دریافت این کارت معرفی شده اند تصریح کرد: در اجرای این طرح به ازای هر هکتار 2میلیون تومان و حداکثر 20میلیون تومان برای ده هکتار  با نرخ 12 درصد به کشاورزان تعلق می گیرد و اولویت دریافت با خرده مالکین زیر پنج هکتار است.

به گفته وی؛ با استفاده از این کارت، کشاورزان مجاز به خرید کود و سم مورد نیاز کشت خود از فروشگاه های کارگزاران شرکت خدمات حمایتی هستند و امکان جابجایی وجوه این کارت ها به دیگر حساب ها و کارت ها میسر نیست

این مقام مسئول تاکیدکرد: مهلت استفاده از اين منابع تا دو هفته از آغاز طرح بر اساس مبالغ برنامه ريزي شده  است و در صورت عدم بهره گيري ، بصورت شناور براي ساير شهرستان هاي متقاضي جابجاخواهد شد.

بصیری اظهار کرد: شرط دریافت این تسهیلات، انجام  کشت های مذکور در سال جاری و ثبت اطلاعات آن ها در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی است. 

مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز با اشاره به اینکه این تسهیلات حداکثر یکساله و باز پرداخت آن متناسب با زمان برداشت محصول است، افزود: کشاورز کارت در بانک کشاورزی پس ازدریافت تضامین از کشاورز حداکثر در مدت سه روز کاری به متقاضیان اعطا خواهد شد؛ ضمن اینکه مشتریان دارای پرونده های اجرایی مشمول دریافت تسهیلات کشاورز کارت نمی شوند.

پیش بینی می شود در سال زراعی جاری در مجموع یک هزارو 151 هکتار گندم، جو و کلزا در شهرستان نی ریز کشت شود.