مسئول سوخت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز از پایش 593 دستگاه تراکتور این شهرستان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز، مریم نقیبی نژاد گفت: در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و راستی آزمایی فعالیت تراکتورها با همکاری شرکت پخش فرآورده های نفتی ناحیه نی ریز و اداره راهنمایی و رانندگی این شهرستان از 600 دستگاه تراکتور موجود در نی ریز 593 دستگاه پایش شده است.

وی در ادامه افزود: به منظور پلاک گذاری تراکتورها برای 250 دستگاه پرونده تشکیل که تا کنون  190 دستگاه پلاک گذاری شده است.