سرپرست اداره فنی و زیربنایی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز گفت: در سال  1398 عملیات تسطیح لیزری اراضی کشاورزی در سطح 140 هکتار و احداث جاده بین مزارع بطول 3 کیلومتر، جمعا با اعتباری به مبلغ 6000 میلیون ریال اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز، سید اسماعیل جلالی در همین رابطه تصریح کرد: ناهمواریهای سطح زمین موانعی برای عملیات زراعی محسوب می شود و عملیات کاشت، داشت و برداشت محصول را با مشکل مواجه می سازد و همچنین این موضوع باعث پائین آمدن راندمان آبیاری در بخش کشاورزی می شود و لذا تجهیز و نوسازی اراضی یکی از راهکارهای اساسی این حوزه به‌شمار می رود. 

 وی در ادامه افزود: در همین راستا و در پی درخواست های بهره برداران دهستان دهچاه و تأیید و ارسال آن ها توسط مرکز جهادکشاورزی مربوطه به مدیریت شهرستان، کار مطالعه و طراحی اولیه آن توسط مشاور فنی انجام شد و پس از برگزاری مناقصه، توسط پیمانکار به مرحله اجرا در آمد.

جلالی در پایان از اهداف طرح به مواردی چون: بهبود شرایط فیزیکی خاک، ایجاد سهولت در تردد ماشینهای کشاورزی، صرفه جویی در مصرف آب و افزایش بازده آبیاری، انجام عملیات آبیاری با نیروی کمتر و سهولت بیشتر، افزایش عملکرد در هکتار و اشاره کرد.